پاس گل برتر هفته هفتم «بوندسلیگا»

هاراگوچی در بازی برابر بایرن مونیخ با فریب دو مدافع اصلی رقیب پاس گل زیبایی فرستاد که به عنوان بهترین پاس گل هفته هفتم بوندسلیگا انتخاب شد ......

هاراگوچی در بازی برابر بایرن مونیخ با فریب دو مدافع اصلی رقیب پاس گل زیبایی فرستاد که به عنوان بهترین پاس گل هفته هفتم بوندسلیگا انتخاب شد.

تگ ها


Bundesliga فوتبال