پاس گل جالب داور زن در فوتبال مردان آلمان

در یکی از مهمترین بازیهای این هفته بوندسلیگا 2 درحالیکه یونیون برلین تا دقیقه 80 یک بر صفر از گروتر جلو بود، توپ با برخورد به بیبین اشتاینهاوس به پاس گل تساوی گروتر تبدیل شد تا بحث و جدل درباره قضاوت زنان در فوتبال مردان باز هم داغ شود ......

در یکی از مهمترین بازیهای این هفته بوندسلیگا 2 درحالیکه یونیون برلین تا دقیقه 80 یک بر صفر از گروتر جلو بود، توپ با برخورد به بیبین اشتاینهاوس به پاس گل تساوی گروتر تبدیل شد تا بحث و جدل درباره قضاوت زنان در فوتبال مردان باز هم داغ شود.