پاس گل دوم صادقیان برای عثمانلی در جام حذفی ترکیه

پاس گل دوم پیام صادقیان روی گل دوم عثمانلی اسپور در مقابل مالاتیا اسپور را تماشا می کنیم ......

پاس گل دوم پیام صادقیان روی گل دوم عثمانلی اسپور در مقابل مالاتیا اسپور را تماشا می کنیم.

تگ ها


فوتبال