پاس گل دیدنی خاویر پاستوره

در دیدار هفته سی و ششم پاریس سن ژرمن مقابل آمیان که با تساوی 2-2 به پایان رسید، پاستوره موقعیتی عالی برای گل ادینسون کاوانی در دقیقه 26 فراهم کرد ......

در دیدار هفته سی و ششم پاریس سن ژرمن مقابل آمیان که با تساوی 2-2 به پایان رسید، پاستوره موقعیتی عالی برای گل ادینسون کاوانی در دقیقه 26 فراهم کرد. این پاس گل را از زوایای مختلف ببینیم.

تگ ها


خاویر پاستوره پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال