پاس گل زیبا و دیدنی انصاری فرد در بازی با لاریسا

کریم انصاری فرد با پاس زیبای خود در به ثمر رسیدن گل چهارم تیم المپیا نقش مهمی ایفا کرد ......

کریم انصاری فرد با پاس زیبای خود در به ثمر رسیدن گل چهارم تیم المپیا نقش مهمی ایفا کرد.

تگ ها


المپیاکوس فوتبال