پاس گل ۶۵ متری و استثنایی دروازه‌بان/ ویدیو

در این ویدیو، پاس گل تماشایی و از فاصله 65 متری استفان اورتگا، دروازه بان آرمینیا بیلفلد را تماشا می کنید ......

در این ویدیو، پاس گل تماشایی و از فاصله 65 متری استفان اورتگا، دروازه بان آرمینیا بیلفلد را تماشا می کنید.