پاس گل کنعانی زادگان به سیدی در فوتبال سالنی/ ویدیو

تیم ماشین‌سازی تبریز با بارش شدید باران تمرین خود را به سالن انتقال داد....

پاس گل کنعانی زادگان را تماشا می کنید.