پاشازاده و شاگردانش جریمه شدند

اعضای بادران جریمه شدند. به گزارش مدال، ......

اعضای بادران جریمه شدند.

به گزارش مدال، تمامی اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم بادران تهران به دلیل کسب نتایج ضعیف 10درصد از مبلغ قرارداد خود را جریمه شدند.

آنها روز گذشته نیز در دیداری جنجالی برابر پرسپولیس پاکدشت تن به شکست دادند.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال