پانزده ناک اوت دیدنی از «فلوید می ودر»(3)

فلوید می ودر با در اختیار داشتن رکورد 49 پیروزی و بدون شکست، یکی از برترین مشت زنان نسل خود است ......

فلوید می ودر با در اختیار داشتن رکورد 49 پیروزی و بدون شکست، یکی از برترین مشت زنان نسل خود است. او در سال 2015 با کسب آخرین پیروزی خود بازنشسته شد. قسمت سوم از برترین ناک اوت های او را با هم می بینیم.

تگ ها


بوکس