پانیونیوس: حفظ مسعود موفقیت بزرگی بود

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت- سایت پانیونیوس درباره مسعود شجاعی نوشته:خوشحالیم که چنین بازیکنی را در تیم مان داریم و حفظ مسعود شجاعی برای فصل جدید سوپر لیگ یونان موفقیت بزرگی مدیریت باشگاه پانیونیوس است ......

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت- سایت پانیونیوس درباره مسعود شجاعی نوشتهخوشحالیم که چنین بازیکنی را در تیم مان داریم و حفظ مسعود شجاعی برای فصل جدید سوپر لیگ یونان موفقیت بزرگی مدیریت باشگاه پانیونیوس است. این مسئله باعث ایجاد تفاوت های در تیم پانیونیوس در رسیدن تیم پانیونیوس به شرایط بهتر یا حتی بدتر می شود. البته ارزش بزرگ باشگاه پانیونیوس این است که بازیکنی همانند مسعود شجاعی شور و شوق را به ورزشگاه نیوزامیرنا با حضور تماشاگران می آورد.  فصل جدید سوپر لیگ یونان هنوز آغاز نشده اما نیاز به زمان است تا تا کلاس خود را همراه با صعود به نمایش بگذارد.

این سایت همچنین درباره احسان حاج صفی دیگر بازیکن ایرانی اش نوشتاین بازیکن با توصیه های صورت گرفته فراوانی به تیم پانیونیوس آمد و انسجام خود را در خط دفاعی و توانمندی هایش در دیگر پست ها را نشان داد. احسان همیشه در یک پست بازی نمی کند، زیرا  قابلیت بازی در تاکتیک تهاجمی را نیز دارد. او اگر در موقعیت و پست خود تثبیت یابد بازیکن بزرگی است و با تمام توان بازی می کند.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال