پایان تلخ برای وزنه برداری ایران

علی داودی با وجود کسب مدال نقره یک ضرب اما در دوضرب موفق به ثبت هیچ رکوردی نشد و از جدول دوضرب و مجموع مسابقات قهرمانی جوانان جهان حذف شد ......

علی داودی با وجود کسب مدال نقره یک ضرب اما در دوضرب موفق به ثبت هیچ رکوردی نشد و از جدول دوضرب و مجموع مسابقات قهرمانی جوانان جهان حذف شد ...

علی داودی با وجود کسب مدال نقره یک ضرب اما در دوضرب موفق به ثبت هیچ رکوردی نشد و از جدول دوضرب و مجموع مسابقات قهرمانی جوانان جهان حذف شد.

به گزارش مدال و به نقل از ایسنا، در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان که در توکیو ژاپن برگزار شد، علی داودی  در دوضرب نتوانست وزنه های ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۲ کیلوگرم را ثبت کند و از جدول دوضرب و مجموع حذف شد.
او در یک ضرب با ۱۸۷ کیللوگرم مدال نقره گرفت.
قاسم علی محمدپور دیگر نماینده ایران در این وزن با ۱۶۳ کیلوگرم در رده هفتم  یک ضرب قرار گرفت. در دوضرب ۱۹۹ کیلوگرم و درمجموع دو حرکت هم  ۳۶۲ کیلوگرم ثبت کرد.

 * حرکت یک ضرب:
ایران در آخرین وزن مسابقات قهرمانی جوانان جهان دو ملی پوش داشت .  قاسم علی محمدپور زودتر از علی داودی بر روی تخته آمد و در اولین حرکت ۱۵۰ کیلوگرم را مهار کرد.
دومین وزنه  درخواستی برخواه سرمربی جوانان برای محمدپور ۱۵۸ کیلوگرم بود که این وزنه را بالای سر برد. اودر آخرین حرکت یک ضرب رکورد ۱۶۳ کیلوگرم را باید ثبت می کرد که توانست به خوبی از پس از این وزنه هم برآید .  به این ترتیب محمدپور با ثبت رکورد ۱۶۳ کیلوگرم به کار خود در یک ضرب پایان داد.

از آنجا که علی داودی برای کسب مدال رقابت می کرد جزو آخرین نفراتی بود که بر روی تخته آمد. او در نخستین حرکت یک ضرب پشت وزنه ۱۷۸ کیلوگرم قرار گرفت که به راحتی توانست این وزنه را بالای سر ببرد.

گئورگی چخیدزه از گرجستان با مهار وزنه ۱۸۴ کیلوگرم تکلیف مدال برنز را مشخص کرد و علی داودی  و سیمون مارتیروسیان ارمنی برای مدال طلا و نقره با هم رقابت داشتند. مارتیروسیان نایب قهرمان المپیک ریو ، در نخستین حرکت ۱۸۶ کیلوگرم را مهار کرد.  داودی هم در دومین حرکت ۱۸۷ کیلوگرم را بالای سر برد.

وزنه بردار ارمنی در  دومین حرکت نتوانست ۱۹۰ کیلوگرم را مهار کند.  علی داودی هم در آخرین حرکت پشت وزنه ۱۹۱ کیلوگرم قرار گرفت که موفق به ثبت آن نشد و با همان ۱۸۷ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

 مارتیروسیان ارمنی هم در حرکت اخر ۱۹۱ کیلوگرم را بالای سر برد و مدال طلا گرفت و مدال نقره به علی داودی رسید.
 *
حرکت دوضرب:
محمدپور در دوضرب هم زودتر از داودی بر روی تخته آمد  و در اولین حرکت ۱۹۲ کیلوگرم را ثبت کرد.
او در دومین حرکت پشت وزنه ۱۹۹ کیلوگرم قرار گرفت که  این وزنه را هم بالای سر برد و سه چراغ سفید از داوران دریافت کرد.
محمدپور در آخرین حرکت با ۲۱۰ کیلوگرم را مهار می کرد که نتوانست وزنه را روی سینه بکشد .
 
به این ترتیب محمدپور با رکورد ۱۹۹ دوضرب و مجموع ۳۶۲ کیلوگرم به کارخود پایان داد.
 
داودی در اولین حرکت دوضرب پشت وزنه ۲۲۰ کیلوگرم قرار گرفت که در حرکت قیچی وزنه را انداخت.
برخواه پس از ناکامی داودی در حرکت اول ، وزنه او را به ۲۲۱ کیلوگرم افزایش داد و ملی پوش ایران این وزنه را هم نتوانست بالای سر ببرد .
حرکت آخر برای داودی بسیار مهم بود او برای ماندن در جدول دوضرب و مجموع باید وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را مهار می کرد که باز هم ناموفق بود و از مسابقات حذف شد.

نتایج دسته 105+ کیلوگرم:
1-
سیمون مارتیروسیان از ارمنستان با رکورد 191 یک ضرب، 235دوضرب و مجموع 426 کیلوگرم ( 3 مدال طلا)

2-گئورگی چخیدزه از گرجستان با رکورد 184 یک ضرب، 222دوضرب و مجموع 406 کیلوگرم ( 2 مدال برنز و یک نقره)
3-تاماش کادوچی از صربستان با رکورد 180 یک ضرب، 223دوضرب و مجموع 403 کیلوگرم ( نقره دوضرب و برنز مجموع)
7-قاسم علی محمدپور از ایران با رکورد 163 یک ضرب، 199دوضرب و مجموع 362 کیلوگرم
-علی داودی از ایران با رکورد 187 کیلوگرم مدال نقره یک ضرب، او در دوضرب رکوردی را ثبت نکرد.