پایان روز نخست رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور با رکوردشکنی مجدد عرب

روز نخست از مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور پیگیری شد و پریسا عرب رکورد ملی و باشگاهی دوی پنج هزار متر را شکست ......

روز نخست از مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور پیگیری شد و پریسا عرب رکورد ملی و باشگاهی دوی پنج هزار متر را شکست.

به گزارش مدال به نقل از  ایسنا، روز نخست مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش زنان امروز با حضور ۷ تیم باشگاهی در ورزشگاه آفتاب انقلاب پیگیری شد.
فرزانه فصیحی در ماده ۱۰۰ متر، الهام کاکلی در ۴.. متر، جواهر زمانی در پرش سه گام، هانیه ثمری در ۱۵۰۰ متر، الهه سیفی در ۴۰۰ متر با مانع، سحر ضیایی در پرتاب نیزه، سپیده توکلی نیک در پرش ارتفاع، پریسا عرب در پنج هزار متر و امینه کشیری در پرتاب چکش قهرمان این روز شدند.

همچنین پریسا عرب از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۱۷:۲۵.۲۶ دقیقه رکورد ملی و باشگاهی ماده ۵۰۰۰ متر کشور را ارتقاء داد. پیش از این رکورد ملی این ماده با زمان ۱۷:۴۰.۰۱ دقیقه در اختیار لیلا ابراهیمی بود که ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ در کوپه ژاپن ثبت شده بود. رکورد باشگاهی ایران نیز با زمان ۱۷:۴۱.۹۰ دقیقه توسط خود عرب در مرحله پیش رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور به ثبت رسید.

طی برگزاری مرحله اول و دوم این رقابت ها دانشگاه آزاد اسلامی در صدر و دانشگاه پیام نور در رده دوم قرار دارند. تیم های صبا بتن، تهران، امیر سامان سنگسر سمنان، حجاب شیراز و هرمزگات نیز رده های سوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

تکلیف رده بندی نهایی تیم ها فردا و در روز پایانی این رقابت ها مشخص می شود.

نتایج مواد مختلف روز نخست مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی باشگاه های کشور زنان:

نتیجه ۱۰ کیلومتر پیاده روی:

زهرا جعفر آبادی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۵۴:۱۵.۳۲ دقیقه
زینب احدی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۵۶:۰۲.۷۸ دقیقه
ملیحه بختی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۵۸:۵۶.۵۹ دقیقه

نتیجه ۱۰۰ متر:

فرزانه فصیحی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۲.۱۵ ثانیه
فائزه نسایی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱۲.۳۵ ثانیه
حمیده اسماعیل نژاد - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱۲.۴۶ ثانیه
نیایش مصدقی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۳.۰۱ ثانیه
فائزه طباطبایی - تهران - ۱۳.۱۶ ثانیه
سمیه کاظمی - دانشگاه آزاد اسلامی  - ۱۳.۴۴ ثانیه
نسرین نادعلی - صبا بتن اصفهان - ۱۳.۵۶ ثانیه
زهرا پاریاد - صبا بتن اصفهان - ۱۴.۱۵ ثانیه


 نتیجه ۴۰۰ متر:

 الهام کاکلی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۵۵.۵۱ ثانیه
مریم محبی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۵۶.۷۶ ثانیه
نیاییش مصدقی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۵۹.۶۳ ثانیه
اسماء دهقان - هرمزگان - ۱:۰۲.۱۴ دقیقه
زهرا میرزایی - صبا بتن اصفهان - ۱:۰۳.۳۱ دقیقه
ساجده موگویی - صبا بتن اصفهان - ۱:۰۳.۹۸ دقیقه
ریحانه کاظمی - صبابتن اصفهان - ۱:۰۴.۳۴ دقیقه
زینب بهمن آبادی - تهران - ۱:۱۸.۸۴ دقیقه


نتیجه پرش سه گام:

جواهر زمانی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۱.۹۸ متر
ثریا قلیچ خانی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱۱.۳۲ متر

 نتیجه ۱۵۰۰ متر:

هانیه ثمری - دانشگاه آزاد اسلامی - ۴:۵۲.۵۳ دقیقه
سمیرا زمانی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۴:۵۳.۶۷ دقیقه
فرحناز رایزن - تهران - ۵:۰۱.۱۹ دقیقه
بهاره جهان تیغ - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۵:۰۷.۱۹ دقیقه
سپیده صارمی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۵:۱۶.۲۹ دقیقه
پریچهر شاهی - هرمزگان - ۵:۲۰.۳۸ دقیقه
زهرا قمشلو - تهران - ۵:۴۰.۸۶ دقیقه

 نتیجه ۴۰۰ متر بامانع:

الهه سیفی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱:۰۵.۱۷ دقیقه
فائزه آشورپور - صبا بتن اصفهان - ۱:۱۰.۵۸ دقیقه
ندا قریشی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱:۱۱.۲۸ دقیقه
سمانه سربندی فرهانی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱:۱۴.۵۶ دقیقه
غزل انتشاری - صبا بتن اصفهان - ۱:۱۷.۵۱ دقیقه
زهرا شفیعی - صبا بتن اصفهان - ۱:۲۹.۹۴ دقیقه
زینب بهمن آبادی - تهران - ۱:۴۳.۶۹ دقیقه


نتیجه پرتاب نیزه:

سحر ضیایی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۴۶.۱۸ متر
ثریا قلیچ نیازی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۳۵.۹۲ متر
ثنا دادرس - دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۵.۸۷ متر
نرجس ذوقی - صبا بتن اصفهان - ۲۵.۷۷ متر
فرهانه اردستان - تهران - ۲۳.۰۳ متر
فاطمه علیزاده - صبا بتن اصفهان - ۲۲.۰۰ متر
 سارا احمدی - هرمزگان - ۲۱.۰۳ متر
الهام سمرقندیان - دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰.۸۴ متر

نتیجه پرش ارتفاع:
سپیده توکلی نیک - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱.۷۶ متر
آیلین بابکی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱.۷۳ متر
مهسا کارگر - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱.۷۳ متر
مهدیه زعیمی - صبا بتن اصفهان - ۱.۶۵ متر
محدثه هاشم زاده - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۱.۶۰ متر
نیلوفر فرخ فال - تهران - ۱.۵۵ متر
فاطمه فرجی صبا - صبا بتن اصفهان - ۱.۵۰ متر


 نتیجه ۵۰۰۰ متر؛
پریسا عرب - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۷:۲۵.۲۶ دقیقه (رکورد جدید ملی و باشگاهی)
 افسانه فریدی - صبا ب

تن اصفهان - ۱۹:۱۱.۰۹ دقیقه
 نرگس خانی - دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۹:۵۱.۱۰ دقیقه
نجیبه شرشبی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۲۰:۱۷.۴۵ دقیقه
فاطمه سرشتی - تهران - ۲۰:۳۳.۵۶ دقیقه
فاطمه ابراهیم محمدی - صبا بتن اصفهان - ۲۰:۳۵.۴۱ دقیقه
 زهرا قاسمی - تهران - ۲۲:۱۷.۶۸ دقیقه
فاطمه میرزایی - صبا بتن اصفهان - ۲۵:۳۶.۷۱ دقیقه

 نتیجه پرتاب چکش:
 امینه کشیری - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۴۷.۷۳ متر
مریم نوروزی - دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۴۴.۴۰ متر
لیلا کوهکن - دانشگاه آزاد اسلامی - ۴۳.۷۳ متر
مطهره صبور نژاد - هرمزگان - ۳۶.۶۶ متر
مریم اسماعیل زاده - تهران - ۳۲.۹۴ متر
ساحل صفا طلب - تهران - ۳۱.۴۴ متر
شبنم کاظمی - هرمزگان - ۲۶.۶۳ متر
مهستی شفیعی - صبا بتن اصفهان - ۲۳.۰۸ متر

نتیجه ۴ در ۱۰۰ متر امدادی؛
 دانشگاه آزاد اسلامی - ۵۰.۱۶ ثانیه
انشگاه پیام نور خراسان رضوی - ۵۱.۷۳ ثانیه
صبا بتن اصفهان - ۵۲.۵۷ ثانیه
تهران - ۵۴.۱۸ ثانیه

تگ ها


اخبار روز دو و میدانی