پایان ماراتن گنج‌زاده و پورشیب؛ سجاد المپیکی شد

پس از ماراتنی طولانی و تمام ایرانی میان گنج‌زاده و پورشیب، سهمیه المپیک توکیو در وزن ۷۵+ کیلوگرم به نام گنج‌زاده صادر شد....

 آکتاش تا پیش از این مسابقات  با ۱۰۹۴۲.۵ امتیاز صدرنشین رنکینگ وزن ترکیب ۷۵+ کیلوگرم( ترکیب وزن‌های منفی و مثبت ۸۴) در صدر قرار داشت، اما با شروع مسابقات و کسر ۹۹۰ امتیاز قهرمانی اروپا دوره گذشته از مجموع امتیازاتش با ۹۹۵۲.۵ امتیاز پایین‌تر از پورشیب در رتبه دوم رنکینگ قرار گرفت. 

کاراته‌کا ترکیه‌ای در رقابت‌های امروز با شکست نمایندگان لتونی، لیتوانی، اسلواکی و کرواسی به دیدار نهایی صعود و پیش از برگزاری دیدار فنیال مجدد ۷۵۰ امتیاز به مجموع امتیازاتش اضافه کرد تا با ۱۰۷۰۲.۵ امتیاز به صدر جدول رنکینگ صعود کند و باعث المپیکی شدن گنج‌زاده در رقابت تمام ایرانی با ذبیح‌الله پورشیب شود.

در رنکینگ حال حاضر وزن ۷۵+ کیلوگرم المپیک، پورشیب با ۱۰۲۱۵ امتیاز بالاتر از سجاد گنج‌زاده با ۹۱۸۷.۵ امتیاز قرار دارد، اما با توجه به اینکه گنج‌زاده در رنکینگ وزن ۸۴+ کیلوگرم صدرنشین است و پورشیب در رنکینگ وزن ۸۴- کیلوگرم در جایگاه دوم قرار دارد، سجاد المپیکی شد.

تگ ها


سجاد گنج زاده کاراته