پایان مسابقات رنکینگ بدمینتون بانوان ایران با قهرمانی کرمانی

یگانه کرمانی قهرمان دومین مرحله رنکینگ بدمینتون بانوان ایران شد و سارا دلاوری و ثریا آقایی به ترتیب دوم و سوم شدند ......

یگانه کرمانی قهرمان دومین مرحله رنکینگ بدمینتون بانوان ایران شد و سارا دلاوری و ثریا آقایی به ترتیب دوم و سوم شدند.

دیدار نهایی دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بانوان رده سنی بزرگسالان برگزار شد و در پایان یگانه کرمانی عنوان قهرمانی را به دست آورد.  
در دیدار نهایی قسمت انفرادی یگانه کرمانی به مصاف سارا دلاوری رفت و این دیدار در پایان به سود یگانه کرمانی خاتمه یافت و او قهرمان شد.

سارا دلاوری از تهران دوم شد و ثریا آقایی به همراه ثمین عابدخجسته از تهران به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در قسمت دو نفره و در دیدار نهایی این مسابقات، تیم هاله همدانچی و ستایش عبدالکریمی از تهران به مصاف تیم دو نفره پگاه کامرانی و صفورا زمانلو از سمنان رفت که در پایان تیم هاله همدانچی و ستایش عبدالکریمی به برتری دست یافت.
تیم دو نفره پگاه کامرانی و صفورا زمانلو از سمنان دوم شد و تیم های دو نفره هدیه شمس و نازنین زمانی از تهران به همراه زهرا فیروز بهرام و شادی رحمتی از قم به مقام سوم مشترک دو نفره دست یافتند.

تگ ها


اخبار روز المپیک