پایان نخستین مرحله از مسابقات دوومیدانی کشور

نخستین مرحله از بیست و پنجمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با پیشتازی پلیمر خلیج فارس خرم آباد و دانشگاه آزاد به پایان رسید....

تیم‌های سلکتور مقاومت بسیج همدان و مقاومت بسیج تهران نیز به ترتیب با امتیاز های ۶۹-۴۵ و ۳۲ امتیاز فعلا صاحب عناوین چهارم تا ششم هستند. 

در جریان این مسابقه ها قدیمی ترین رکورد دو و میدانی بانوان ایران در دو ۴ در ۱۰۰ متر امدادی شکسته شد. تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت با زمان ۴۶.۹۱ ثانیه پس از ۴۷سال رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید. پیش از این رکورد ملی این ماده با حد نصاب ۴۷.۵۰ ثانیه در اختیار تیم ملی دو و میدانی ایران در سال ۱۳۵۳ بود.

همچنین فاطمه زهرا قلعه نوعی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی در ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی قهرمان شد و با ثبت زمان ۵۶:۵۴ دقیقه رکورد ملی رده سنی جوانان را  بهبود بخشید. رکورد پیشین این ماده نیز با زمان ۵۶:۵۸.۰۲ دقیقه در اختیار خودش بود. 

پریسا عرب از تیم پلیمر خلیج‌فارس‌خرم‌آباد با ثبت زمان ۳۶:۰۴.۱۷ دقیقه موفق شد ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ملی و باشگاهی دو ۱۰۰۰۰ متر را جابجا کند. رکورد پیشین این ماده با زمان ۳۶:۰۸.۵۴ دقیقه متعلق به خودش بود. 

ریحانه مبینی نیز در رقابت ماده پرش طول با وبت حد نصاب ۶.۲۴متر صمن کسب عنوان نخست رکورد باشگاهی این ماده نیز که با ۶.۰۸ در اختیار خودش بود بهبود بخشید.

فاطمه محیطی‌زاده نیز از تیم پلیمر خلیج‌فارس‌خرم‌ آباد با ۴۶۶۳ امتیاز  قهرمان شد و رکورد ملی رده سنی جوانان را در این ماده شکست. حد نصاب قبلی ماده هفتگانه رده سنی جوانان کشور در بخش بانوان با ۴۵۵۷ امتیاز در اختیار خودش بود.

در این دوره از مسابقات باشگاهی دو و میدانی در بخش بانوان تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، سلکتور، مقاومت تهران و مقاومت همدان حضور دارند.

تگ ها


دو و میدانی دو و میدانی