پایان نیمه اول؛ پرتغال 0- شیلی 0

از مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها دو تیم پرتغال و شیلی به مصاف هم رفتند ......

از مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها دو تیم پرتغال و شیلی به مصاف هم رفتند ...

از مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها دو تیم پرتغال و شیلی به مصاف هم رفتند. این بازی در نیمه اول با نتیجه  تساوی بدون گل  به پایان رسید.