پایان هفته هفتم لیگ جزیره از نظر مربیان

مصاحبه مطبوعاتی مربیان لیگ جزیره پس از اتمام این هفته از رقابت ها را در این ویدیو مشاهده می کنید ......

مصاحبه مطبوعاتی مربیان لیگ جزیره پس از اتمام این هفته از رقابت ها را در این ویدیو مشاهده می کنید.

تگ ها


المپیک