پایان کار انصاری در ۱۰۰ متر پروانه

نماینده شنای ایران امروز(جمعه) در صد متر پروانه به آب زد و با ثبت زمان ۵۵:۳۱ به کار خود پایان داد ......

نماینده شنای ایران امروز(جمعه) در صد متر پروانه به آب زد و با ثبت زمان ۵۵:۳۱ به کار خود پایان داد.

به گزارش مدال و به نقل از ایسنا، شیرجه و واترپلو؛ مهدی انصاری شناگر ملی پوش ایران در دور مقدماتی ماده ۱۰۰ متر پروانه با زمان ۵۵:۳۱ به کار خود پایان داد. انصاری پیش از این ۵۰ متر پروانه را هم با زمان ۲۵:۸۲ ثبت کرد.

تگ ها


اخبار روز شنا