پایان کار خالقی فر در ماشین سازی

هافبک - مهاجم تکنیکی ماشین سازی از این تیم کنار گذاشته شد....

هافبک - مهاجم تکنیکی ماشین سازی از این تیم کنار گذاشته شد.

به گزارش مدال،رضا خالقی فر از ماشین سازی کتار گذاشته شد. .امروز این بازیکن در محل باشگاه حضور یافت تا رضایت نامه خود را دریافت کند.
خبرهای دریافتی از تبریز حاکی از آن است که نامه نکاری ها انجام شده و خالقی فر در انتظار تائید کمیته انضباطی و امضا مدیرعامل است.