پایان کار دو وزنه بردار ۱۰۹ کیلو بدون مدال

در پایان رقابت وزنه برداران در دسته ۱۰۹ کیلوگرم طلا و نقره به میزبان رسید و ایرانی ها دست خالی ماندند....

به گزارش ورزش سه، در رقابتهای دسته ۱۰۹ کیلوگرم مسابقات جهانی وزنه برداری در ازبکستان، ۲ نماینده ایران روی تخته رفتند و با حریفان مصاف کردند.


امیر عزیزی در حرکت یکضرب ۱۶۶ و ۱۷۱ را با موفقیت ثبت کرد. او همچنین در دو ضرب توانست ۱۹۸ و ۲۰۸ را در تلاش اول و دوم بالای سر ببرد، اما در مهار ۲۱۸ کیلو ناموفق بود تا با دست خالی به کار خود پایان دهد.


علیرضا سلیمانی دیگر نماینده ایران، در حرکت یکضرب وزنه ۱۷۲ و ۱۷۹ را بالای سر برد. او که در حرکت اول موفق به مهار ۱۷۲ کیلوگرم نشده بود، در یکضرب چهارم شد.


سلیمانی در دوضرب هم ۱۹۵ را ثبت کرد، اما تلاش دوم و سوم سلیمانی نتیجه بخش نبود.


در مجموع، امیر عزیزی با ۳۷۹ کیلو ششم شد و سلیمانی با ۳۷۴ به عنوان هفتمی رسید.


در پایان رقابت های این وزن دو نماینده ازبکستان و نماینده ارمنستان اول تا سوم شدند.

تگ ها


وزنه برداری