پخش زنده فوتبال ایران-ژاپن در مدال

مشاهده دیدار ایران و ژاپن به صورت شماتیک؛ تجربه‌ای جدید در مدال!...

از این پس می‌توانید مهم‌ترین بازی‌های فوتبال ایران و جهان را با حداقل مصرف اینترنت در اپلیکیشن مدال به صورت شماتیک مشاهده کنید.