پدری که پسرش رو جلوی شوت انداخت

این پدر روش خاص خودش را برای تهییج پسرش در فوتبال دارد. این ویدیو را از دست ندهید ......

این پدر روش خاص خودش را برای تهییج پسرش در فوتبال دارد. این ویدیو را از دست ندهید.

تگ ها


طنز ورزشی ویدئو فوتبال