پدر نیمار: همه صحنه مصدومیت را دیدند اما باز هم پسرم مقصر شناخته شد!

پدر نیمار به انتقاد از واکنش رسانه‌ها علیه فرزندش پرداخت....
پدر نیمار به انتقاد از واکنش رسانه‌ها علیه فرزندش پرداخت.

فوق ستاره برزیلی پاریسن‌ژرمن در آخرین دیدار تیمش مقابل استراسبورگ دچار مصدومیت شدید شد اما بازهم رسانه‌ها حرکات او را شبیه‌سازی می‌پندارند. 
بعد از آخرین مصدومیت او، پدرش دیگر مقابل انتقادات تاب نیاورد و به بیان دفاعیات از فرزندش پرداخت. پدر نیمار می‌گوید: زمانی که نیمار از زمین خارج شد، جای کبودی روی پایش کاملا واضح بود اما همه می‌گفتند این باز هم او شبیه‌سازی کرده است. آن‌ هم زمانی که VARدر حال مشاهده آن بوده است و درنهایت بازهم نیمار مقصر شناخته شد. آیا او حق دریبل زنی ندارد؟
او در پایان گفت: رسانه‌ها دوست دارند به مسائلی بپردازند که فروششان بیشتر می‌شود.