پدر پرورش اندام ایران درگذشت

پیشکسوت رشته پرورش اندام ایران دار فانی را وداع گفت....

وی که از قهرمانان پرورش اندام ایران و آسیا در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بوده است، با به دست آوردن بیش از یکصد مدال و کاپ از دوران قهرمانی نام خود را در تاریخ ورزش جاودانه کرد.

استاد کاکلی همچنین شاگردان زیادی را در رشته پرورش اندام تربیت کرده بود.

تگ ها


پرورش اندام بدن سازی