پدیده‌ای نادر در اعماق بزرگترین حفره آبی جهان

حفره آبیِ دین در باهاما با بیش از 220 متر عمق و 30 متر عرض، عمیق ترین حفره آبی در جهان است و پدیده ای بسیار نادر و زیبا در دل خود دارد ......

«حفره آبیِ دین» در باهاما با بیش از 220 متر عمق و 30 متر عرض، عمیق ترین حفره آبی در جهان است و پدیده ای بسیار نادر و زیبا در دل خود دارد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس