پدیده های جدید آژاکس را بشناسید!

بازیکنان آژاکس در این فصل لیگ اروپا خوش درخشیده اند و توانستند با عملکرد خوب خود به فینال لیگ اروپا بازگردند و نوید آینده خوبی را برای تیم پر سابقه آژاکس بدهند ......

بازیکنان آژاکس در این فصل لیگ اروپا خوش درخشیده اند و توانستند با عملکرد خوب خود به فینال لیگ اروپا بازگردند و نوید آینده خوبی را برای تیم پر سابقه آژاکس بدهند. در آستانه دیدار فینال بین منچستر و آژاکس نگاهی به پدید های این فصل آژاکس می اندازیم.