پدیده‌های فصل؛ مارکینیوس (دوبله)

مارکینیوس یکی از بازیکنان تیم پاریسنژرمن است که در جام جهانی او را در پیراهن تیم ملی برزیل خواهیم دید ......

مارکینیوس یکی از بازیکنان تیم پاری‌سن‌ژرمن است که در جام جهانی او را در پیراهن تیم ملی برزیل خواهیم دید. در این ویدیو بیشتر با او آشنا می‌شویم.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال