پراندلی به دنبالی شروعی دوباره

مربی سابق تیم ملی ایتالیا به دنبال بازگشت به سری آست. بعد از جام جهانی 2014 که تیم ملی ایتا ......

مربی سابق تیم ملی ایتالیا به دنبال بازگشت به سری آست.

بعد از جام جهانی 2014 که تیم ملی ایتالیا با سرمربیگری پراندلی به موفقیت نرسید، او سرمربی گالاتاسرای، والنسیا و النصر بوده و حالا به دنبال شروعی جدید است.

او به اسکای گفته است: اشتیاق زیادی برای شروعی دوباره دارم و نمی توانم برای آغاز کردن، صبر کنم. البته شروع کردن کار در یک باشگاه جدید، مانند یک پروژه است و به عواملی مانند مدیریت و هواداران بستگی دارد.

مربی سابق فیورنتینا می گوید: تجربیات بین المللی خوبی دارم اما از لحاظ ورزشی کار کردن در بیرون از ایتالیا به دلیل عدم یکسان بودن زبان سخت است.

او در خصوص بالوتلی وتیم ملی اضافه کرد: من همیشه توانایی های ماریو را در نظر می گرفتم. او قدرت بدنی و تکنیک خوبی دارد. مانچینی  هم کارش را به خوبی انجام می دهد و می تواند بالوتلی را به روزهای اوج برگرداند.

تگ ها


ایتالیا فوتبال