پرتاب استثنایی«استیفن کری» یک ثانیه دیر به سبد رسید

استیفن کری، ستاره گلدن استیت در بازی روزگذشته تیمش از فاصله 22 متری با پرتابی استثنایی توپ را به سبد انداخت، اما توپ او با بدشانسی یک ثانیه بعد از پایان وقت وارد سبد شد ......

«استیفن کری»، ستاره «گلدن استیت» در بازی روزگذشته تیمش از فاصله 22 متری با پرتابی استثنایی توپ را به سبد انداخت، اما توپ او با بدشانسی یک ثانیه بعد از پایان وقت وارد سبد شد. با این حال این پرتاب زیبای او در سایت ان.بی.ای به عنوان بهترین حرکت روز انتخاب شد.

تگ ها


بسکتبال