پرتاب ثانیه صفراستثنایی از «استیفن کری» برابر کلیولند

بامداد امروز گلدن استیت موفق شد در دیداری جذاب کلیولند را شکست دهد. نقطه اوج بازی حرکت دیدنی و پرتاب ثانیه صفر استثنایی ......

بامداد امروز گلدن استیت موفق شد در دیداری جذاب کلیولند را شکست دهد. نقطه اوج بازی حرکت دیدنی و پرتاب ثانیه صفر استثنایی از استیفن کری در انتهای کوارتر دوم بود که خودش و تماشاگران را حسابی به وجد آورد.