پرتاب سه امتیازی «پاتریک پاترسون» از وسط زمین

در دیدار شب گذشته بین تورنتو و فیلادلفیا، ستاره تورنتو پاتریک پاترسن درست قبل از پایان کوارتر اول با یک پرتاب سه امتیازی از وسط زمین تمام ورزشگاه را به وجد آورد ......

در دیدار شب گذشته بین تورنتو و فیلادلفیا، ستاره تورنتو «پاتریک پاترسن» درست قبل از پایان کوارتر اول با یک پرتاب سه امتیازی از وسط زمین تمام ورزشگاه را به وجد آورد. تورنتو در نهایت این دیدار را 122 بر 95 به سود خود خاتمه داد.

تگ ها


بسکتبال