پرتاب میز به سمت رقیب در کنفرانس مطبوعاتی!

تو مسابقات بوکس از قدیم رسم بوده که رقبا از قبل برای هم حسابی کری می خوندن ......

تو مسابقات بوکس از قدیم رسم بوده که رقبا از قبل برای هم حسابی کری می خوندن. اما این بار درک چیزورا، قهرمان سنگین وزن جهان کمی زیاده روی کرد و با پرتاب میز به سمت رقیبش اون هم تو کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی نشون داد اصلا و ابدا با کسی شوخی نداره... حتی با خودش!