پرتاب نارنجک به سمت خبرنگاران در انتهای دربی!

......

در دقایق آخر بازی تماشاگران به سمت زمین نارنجک پرتاب کردند که در نزدیکی محل خبرنگاران فرود آمد

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال