پرتاب نوشیدنی به «کانر مک گرگور» به دلیل هواداری از سلتیک!

کانر مک گرگور در رویدادی در گلاسکو شرکت کرده بود وقتی سرود مخصوص هواداران سلتیک را می خواند با حمله یکی از طرفداران گلاسکو رنجرز روبرو شد ......

کانر مک گرگور در رویدادی در گلاسکو شرکت کرده بود وقتی سرود مخصوص هواداران سلتیک را می خواند با حمله یکی از طرفداران گلاسکو رنجرز روبرو شد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس