پرتاب پنج هزار دلاری هوادار «باکس» از وسط زمین

یکی از هواداران تیم بسکتبال باکس، بین دو نیمه، طی اقدامی که یکی از هتل های نزدیک به محل برگزاری این مسابقه انجام داده بود موفق شد از وسط زمین توپ را به داخل سبد بفرستد و جایزه 5000 دلاری را با خود به خانه ببرد ......

یکی از هواداران تیم بسکتبال باکس، بین دو نیمه، طی اقدامی که یکی از هتل های نزدیک به محل برگزاری این مسابقه انجام داده بود موفق شد از وسط زمین توپ را به داخل سبد بفرستد و جایزه 5000 دلاری را با خود به خانه ببرد.