پرتغال 0 - شیلی0

از مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها دو تیم پرتغال و شیلی در ساعت 22:30 به مصاف یکدیگر رفتند ......

از مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها دو تیم پرتغال و شیلی در ساعت 22:30 به مصاف یکدیگر رفتند ...

از مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها دو تیم پرتغال و شیلی در ساعت 22:30 به مصاف یکدیگر رفتند.  این بازی با نتیجه تساوی بدون گل  به پایان رسید.   دو تیم برای مشخص شدن فینالیست بازی 30 دقیقه دیگر به رقابت خواهند پرداخت.