پرت کردن خبرنگار زن به استخر توسط پوگبا!

پوگبا و لوکاکو تعطیلات خودشان را در آمریکا سپری میکنند و حسابی به خوش گذرانی مشغولند ......

پوگبا و لوکاکو تعطیلات خودشان را در آمریکا سپری میکنند و حسابی به خوش گذرانی مشغولند. در این ویدیو این دو را می بینیم که با خبرنگار آمریکایی سنگ کاغذ قیچی بازی می کنند و بعد از شکست خبرنگار او را به استخر پرت می کنند!

تگ ها


طنز ورزشی پل پوگبا منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال