پرداخت سه میلیارد تومان بدهی با کمک وزیر ورزش و جوانان

رئیس فدراسیون تنیس از پرداخت سه میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خبر داد....

به گزارش خبرگزاری مهر، داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس اهمیت حل مشکلات مختلف از جمله بدهی‌های این فدراسیون را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بدون شک بدهی‌ها می‌تواند برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای هر فدراسیون موانعی را ایجاد کند از طرفی فدراسیون تنیس موظف است تعهداتی را که در دوره‌های گذشته ایجاد شده بود، برآورده کرده تا باری روی دوش فدراسیون باقی نماند.

وی اضافه کرد: در همین راستا، فدراسیون تنیس با همراهی و حمایت وزیر ورزش و جوانان مبلغ سه میلیارد تومان از بدهی این فدراسیون به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور را پرداخت کردیم. در حالی که مبلغ بدهی فدراسیون به این شرکت حدود چهار و نیم میلیارد تومان است. خوشحالم میزان قابل توجهی از این بدهی پرداخت شد تا حق ذی نفعان را پرداخت کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس با بیان اینکه تنیس از مشکل عدم برخورداری از زمین‌های اختصاصی کافی برای این رشته روبرو است، گفت: همچنان پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم با در اختیار گرفتن برخی از زمین‌های اختصاصی، شرایط بهتر و مساعدتری برای توسعه تنیس ایجاد کنیم.

تگ ها


فدراسیون تنیس داود عزیزی وزارت ورزش و جوانان