پرداخت هزینه های درمانی کشتی گیر تیم ملی جوانان

تمام هزینه های درمانی فرنگی کار تیم ملی جوانان پرداخت خواهد شد....

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از کمیته ملی المپیک،  نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت کلیه هزینه های درمانی محمد رضا آقانیا ملی پوش کشتی فرنگی جوانان کشورمان را صادر کرد.

بر اساس توافق بین محمد باقر نوبخت و سید رضا صالحی امیری در نشست روز گذشته تمام هزینه های درمانی محمد رضا آقا نیا کشتی گیر تیم ملی جوانان طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

تگ ها


کشتی