پرداخت 5 درصد از قرارداد سبزهای تبریز

ماشین سازی تبریز تیم دوم شهر تبریز تا به حال 50 _ 55 درصد از قراردادهای خود را دریافت کرده اند و در صدر تیم های خوش حساب لیگ برتر قرار گرفته اند....

به گزارش خبرنگار مدال، با تساوی خارج از خانه خوبی که ماشین سازان این هفته در مسجد سلیمان به دست آورد مدیران این باشگاه قول پرداخت پنج درصد قرارداد بازیکنان را به آنها دادند و این پرداختی تا روز چهارشنبه انجام خواهد شد.
ماشین سازان این هفته روز پنجشنبه میزبان نساجی مازنداران خواهد بود که این دیدار از ساعت 18 در بنیان دیزل برگزار خواهد شد.

تگ ها


فوتبال ماشین سازی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال