پرده پرداری از شادی گل جدید قرمزها

پرسپولیسی ها به فکر گرفتن یک انتقام خاص از فیروزه ای پوشان لیگ هستند. در دیدار رفت با پیکان، وقتی مرتضی آقاخان در دقیقه 5 ......

پرسپولیسی ها به فکر گرفتن یک انتقام خاص از فیروزه ای پوشان لیگ هستند.
 در دیدار رفت با پیکان، وقتی مرتضی آقاخان در دقیقه 5 و روی یک ضربه کاشته دروازه سرخپوشان را باز کرد، شادی گل عجیبی داشت
او پیراهن خود را در آورد و سپس به سمت یکی از سکوها رفت و دست هایش را دور کمرش گرفت تا با این کار، پرسپولیسی ها را تحقیر کند
بازیکنان پرسپولیس نیز برای بازی برگشت با پیکان، حساب و کتاب های مهمی دارند ومی خواهند هم شکست دور رفت را جبران کنند و هم آن شادی گل آقاخان را. به همین علت، طراحی شادی گل جدید سرخپوشان نیز به اتمام رسیده و در دیدار روز جمعه از آن پرده برداری خواهد شد.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال