پرز: تصمیم زیدان غیر منتظره بود

حتی رئیس باشگاه رئال مادرید نیز انتظار نداشت زیدان امروز از مربیگری در رئال کناره گیری کند ......

حتی رئیس باشگاه رئال مادرید نیز انتظار نداشت زیدان امروز از مربیگری در رئال کناره گیری کند.
 زیدان امروز و پس از دو سال و نیم حضور روی نیمکت مربیگری رئال استعفا کرد. او این تصمیم را در حضور پرز و در کنفرانسی خبری به اطلاع همه رساند.
رئیس باشگاه رئال پیش از شروع صحبت های زیدان گفت:« اینجا هستم چرا که زیدان می خواهد تصمیم غیرمنتظره خود را اطلاع دهد. باید از او تشکر و تقدیر ویژه ای داشته باشم. به خاطر تمام لطفی که در تمام این سال ها به رئال داشت. این یک خداحافظی دائمی نیست و امیدوارم بازهم با یکدیگر همکاری کنیم. اگر زیدان قصد استراحت دارد، شایسته اش است. 
باید اعتراف کنم که پس از قهرمانی در چمپیونزلیگ، این تصمیم او برایم غیرمنتظره و مثل شوک بود اما تنها می توان به تصمیم او احترام گذاشت و آن را پذیرفت. دوست داشتم او را به ماندن متقاعد کنم ولی نشد.»

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال