پرسپولیس از حقیقی مهلت خواست

حقیقی خواستار طلب‌اش از پرسپولیس شد....

حقیقی خواستار طلب‌اش از پرسپولیس شد.

علیرضا حقیقی با فرستادن نماینده‌اش به باشگاه پرسپولیس خواستار طلب 90 میلیونی‌اش از پرسپولیس شده است.

به گزارش مدال، باشگاه پرسپولیس از این دروزاه‌بان وقت خواسته تا طلبش را به زودی پرداخت کند.