پرسپولیس/استقلال ;درآمدزایی با مردم یا دولت؟

پرسپولیس امسال را هم مثل سال قبل با حمایت مستقیم مردم اداره شد، درست مثل استقلال ......

پرسپولیس امسال را هم مثل سال قبل با حمایت مستقیم مردم اداره شد، درست مثل استقلال.
به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ یکی از وعده های بزرگ دولت سپردن امور ورزش و و هنر به اهلش بود. این دولت به دلیل الزامات قانونی که وجود داشت، نمی توانست مثل سال های قبل همین طور بی رویه پول به قرمز و آبی ها تزریق کند. تیم هایی که سال هایی سیاه را به دلیل این ولنگاری مالی تجربه کرده بودند. در این دو سال اما تدبیر به موقع برای یافتن راهکار نجات تیم ها، سبب شد آنها با کمک اپراتورهای تلفن همراه، کمک تلویزیون و مدیریت باز و توسعه ای از سوی وزارت ورزش ، به دنبال درآمدزایی مستقیم بروند. طرح یادشده برای این تیم ها در مجموع بیش از 100 میلیارد در دو سال گذشته به همراه داشته است که تنها همین امسال، رقم پرسپولیس حدود 50 میلیارد تومان بوده است. با این پول تیم قهرمان شده، تیم فصل بعدش بسته شده است. بخش عمده ای از بدهی های پیشین تیم که پرونده هایی در فیفا بودند، حل شده است.

استقلال هم ده میلیاردی کمتر گرفته اما تمام این تحوالات را پشت سر گذاشته است. این حاصل یک مدیریت مشارکتی بوده که نقش دولت در ورزش باید نظارت باشد. نظارت در عملکرد و نحوه هزینه کرد و پاسخگویی و ایجاد مکانیسم برای درآمدزایی . طرحی که به نظر می رسد موفق بوده است.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال