پرسپولیس با دو شماره 70

دو بازیکن پرسپولیس در بازی با پدیده اشتباه عجیبی انجام دادند....

دو بازیکن پرسپولیس در بازی با پدیده اشتباه عجیبی انجام دادند.

به گزارش مدال،علی علیپور و مهدی شیری در بین دو نیمه دیدار پرسپولیس - پدیده همزمان با شماره 70 وارد زمین شده بودند که این اتفاق در نوع خود بسیار عجیب بود.