پرسپولیس در انتظار نامه توافق شهرخودرو

باشگاه پرسپولیس بخشی از طلب شهرخودرو را فردا و بخش دیگر را اسفند ماه پرداخت خواهد کرد....

به گزارش ورزش سه، باشگاه پرسپولیس ۱۱ میلیارد به شهر خودرو طلبکار است که البته باشگاه مشهدی اعتقاد دارد این رقم باید به ۱۷ میلیارد افزایش پیدا کند اما در روزهای اخیر درویش در مذاکره با حمیداوی توانسته این رقم را تا ۹ میلیارد نیز کاهش دهد. 

قرمزها طبق وعده قبلی قرار است بخشی از طلب شهرخودرو را فردا پرداخت کنند و بخش دیگر هم اسفند ماه پرداخت خواهد شد تا در مجموع دریافتی شهرخودرو به حدود ۴ میلیارد برسد.

پس از آن نیز باقی مانده طلب در پنج قسط به حساب حمیداوی واریز خواهد شد تا به این ترتیب سرخپوشان از این پرونده نیز عبور کنند.

باشگاه پرسپولیس در مذاکره با حمیداوی توافق کتبی را هم به او داد و قرار است با اولین پرداختی، شهرخودرو نامه توافق را به فدراسیون بدهد تا مشکل پنجره بسته یا کسر امتیاز این باشگاه را تهدید نکند.

تگ ها


پرسپولیس تهران پدیده مشهد فرهاد حمیداوی