پرسپولیس فسخ نکرده اماشاید تمدیدنکند/استقلال ازمجری اسپانسر شکایت کرد!

هادی مباشری معاون باشگاه استقلال گفت:شرکت ایرانسل به تمامی تعهدات خود تا پایان فصل 97 عمل کرده اما در این بین شرکتی تحت عنوان مجری اسپانسر با باشگاه استقلال قرارداد دارد که بدقولی این شرکت در اجرای تعهدات باعث شده تا دچار مشکل شویم....

هادی مباشری معاون باشگاه استقلال گفت:شرکت ایرانسل به تمامی تعهدات خود تا پایان فصل 97 عمل کرده اما در این بین شرکتی تحت عنوان مجری اسپانسر با باشگاه استقلال قرارداد دارد که بدقولی این شرکت در اجرای تعهدات باعث شده تا دچار مشکل شویم.

مباشری گفته "با توجه به ادامه مشکلات از این شرکت به مراجع قضایی شکایت کردیم چون چاره‌ای نداریم زیرا وعده‌های مسئولان این شرکت باشگاه را دچار مشکل کرده است".

 باشگاه پرسپولیس هم به دنبال فسخ قرارداد با مجری اسپانسری بود اما در نهایت و بعد از بحث های مفصل در جلسات مکرر دو ماهه گذشته در هیات مدیره این اتفاق صورت نگرفت هر چند که شاید در نهایت شاهد عدم تمدید قرارداد با شرکت مجری  برای سال آتی باشیم. 

مجری اسپانسری مدعی است  طبق قرارداد به خاطر تخلفات برخی بازیکنان بابت کارهای تبلیغاتی، پوشیدن لباسی متفاوت با برند تیم و یا حضور در برنامه تلویزیونی مثل شوتبال یا برخی دیگر از برنامه های تلویزیونی یا مصاحبه های بدون هماهنگی با تلویزیون های اینترنتی و.... باشگاه را جریمه کرده و مدیران این دو باشگاه هم به نوعی این جرایم را قبول ندارند و همین به اختلاف بزرگی بین آن ها تبدیل شده است

گفته می شود اخیرا باشگاه پرسپولیس توانست مطالبات برانکو و بازیکنان را از محل عقد قرارداد جدیدی با یک شرکت پرداخت کند و ایرانسل اسپانسر فصل آتی خواهد بود اما احتمال قطع همکاری با شرکت مجری بعد از اتمام قرارداد وجود دارد اما باشگاه استقلال هنوز قراردادش تمام نشده اقدام به َطرح شکایت کرده است. هیات مدیره پرسپولیس بعد از بررسی های فراوان فسخ با شرکت مجری  اسپانسری را به مصلحت ندانست و شنیده می شود مطالبات برانکو و سرخ ها را از محل قرارداد با شرکت جدیدی که احتمالا مجری سال آتی باشد تامین کرده است، هر چند که برخی هم اصرار دارند بگویند این مطالبات با دریافتی از ایرانسل از طریق همین شرکت مجری کنونی پرداخت شده است /حسین قدوسی