پرش از بلندترین تاب جهان در ارتفاع 1800 متری!

......

چهار متخصص پرش از ارتفاع، دو بالن عظیم و 125 متر طناب کنار هم قرار گرفتند تا بزرگترین تاب جهان ساخته شود و این ماجراجویی بی نظیر پیش چشم شما بیاید!

تگ ها


اکستریم اسپورتس