پرش باورنکردنی پاسترانا از روی 52 خودرو

تراویس پاسترانا با پرش از روی 52 خودروی اسقاط شده رکورد جیدی از خود بر جا گذاشت ......

تراویس پاسترانا با پرش از روی 52 خودروی اسقاط شده رکورد جیدی از خود بر جا گذاشت. این پرش دیدنی را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس