پرش باورنکردنی کامیون 18 چرخ از روی ماشین مسابقه

مارک رایان و مارتین ایوانوف، بدل کاران حرفه ای در برنامه ای جنون آمیز یک ماشین مسابقه فرمول یک را از زیر تریلی در حال پرواز رد می کنند تا یکی از ماندگارترین ویدیوهای تاریخ اکستریم را بسازند ......

مارک رایان و مارتین ایوانوف، بدل کاران حرفه ای در برنامه ای جنون آمیز یک ماشین مسابقه فرمول یک را از زیر تریلی در حال پرواز رد می کنند تا یکی از ماندگارترین ویدیوهای تاریخ اکستریم را بسازند. با این رانندگان نترس همراه باشید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس